Yükleniyor
Ne Sunuyoruz

Enerji Verimliliği

Aken Solar Türkiye Ltd.   enerji sarfiyatınızı azaltmak için ikametgahınızdaki veya tesisinizdeki doğal gaz , ısı termik ve elektrik enerjisinin kullanıldığı yerlerin tespitini yapar ve en düşük maliyetle en yüksek verimi alabileceğimiz şekilde *enerji verimliliği* fizibilite çalışmalarını gerçekleştirerek fotovoltaik sistemden alınan enerjiden maksimum şekilde yararlanmanızı sağlar.

Tesisinizde veya ikametgahınızda en çok sarfiyatın olduğu yerler tespit edilir bu alanlarda enerji sarfiyatına gitmek için  analizleri yapılır çözüme gidilerek yatırım maliyetinizin geri dönüş süresi *amortisman* zamanı kısaltılır.

Enerji verimliliği ne demek

Elektriğin kullanıldığı yerdeki elektrik enerjisinden en yüksek seviyede verim alabilmeniz için enerji verimliliği analizi yapmamız gerekir.  Bu analize binalarda sarfiyatın fazla olduğu yerlerden başlanır, prizler dahil olmak üzere tüm alanlar incelenir ve elektriğin israf edildiği yerler mercek altına alınır ve sonucunda yapacağımız analizler neticesinde  en uygun olan ekonomik çözümlü iyileştirme projesi hazırlanır.

Verimliliği artırmak için

Enerjinin en yoğun olarak kullanıldığı alanları belirlemek (sarfiyat/m2)

Yetersiz ve sarfiyatı artıran priz ve kablo bağlantı yerlerinin tespitini yapmak.

Kullanım şartlarına göre yetersiz donatımdan doğan kişisel hataları tespit etmek,

Mevcut sistemde hemen müdahale etmeyi gerektiren yerleri tespit etmek.

Enerji sarfiyatını azaltmak fabrikanızın- evinizin-iş yerinizin değerini artırır, elektriksel kumanda sistemlerini çok basitleştirir.

Gerçekleştireceğimiz enerji verimliliği projesi evsel – endüstriyel veya kamusal fotovoltaik tesislerinde çok önemli bir enerji tasarrufu sağlar ve elektrik faturasını ucuzlatır.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÜÇ TEMEL MAKRO YAPIDA ANALİZ EDİLİR

ENERJI VERİLERININ TOPLANMASI

Elektrik sarfiyatının ayrıntılı bilgilerini içeren kullanıcı firmanın da işbirliğiyle check listesi hazırlanır.

 

BİLGİLERİN FEED BACK TESTLERİ

Tüm uygulama aşamalarındaki detaylı bilgiler bir iş planı halinde kullanıcıyla paylaşılır: check – up uygulama sürecinde yapılan tüm işlerin sınıflandırmaları yapılır.

 

ENERJİNİN ANALİZİ

UYGUNLUK NOKTASININ TESPİTİ VE İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

Gerçekleşen üç aşamadan sonra tüm veriler bir arada toplanır ve nihai projede sunum için hazırlanır.

Şimdi ayrıntılara girecek olursak;

ENERJİ VERİLERİNİN TOPLANMASI

Elektrik sarfiyatının ayrıntılı bilgileri  kullanıcı firmanın da işbirliğiyle hazırlanan check listesine işlenir.

 

GENEL BİLGİ VERİLERİ

Şirketin tüm genel tanıtım bilgileri, hangi sektörde yer aldığı ve proje için gerekli veri kaynaklarının isimleri.

ÜRETİM BİLGİLERİ

Üretilen elektriğe bağlı olarak enerji sarfiyat verileri, enerjinin kullanımının zaman skalası verileri.

GENEL SERVİSLER

Tesiste elektrik enerjisi ile çalışan tüm makina ve teçhizatın sorunsuz şekilde çalışmasını sağlayacak olan  elektrik enerjisi verileri.

BİNALAR

Kullanım yerine ve diş etkenlerin karakteristik değerlerine  bağlı olarak binayla ilgili veriler.

ENERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Enerjinin en optimal şekilde kullanabilmesine bağlı olan harcamalar ve sarfiyat bilgileri;  kullanıcının ürettiği elektrikle ilişkili teknik bilgiler.

TÜM VERİLERİN RAPORLANMASI

Tüm uygulama aşamalarındaki detaylı bilgiler bir is planı halinde kullanıcıyla paylaşılır: checkup uygulama surecinde yapılan tüm islerin sınıflandırmaları yapılır.

TÜM TOPLANAN ENERJI VERILERI *FEED BACK*

Enerji verimliliğinin software destekli tablosu hazırlanır.

Taşıyıcı konstrüksiyon – üretim elamanları- bağlantı elemanlarının verimlilik optimizasyonu yapılır.

Bölgesel veya tüm kompleksteki enerji bilançoları hazırlanır, sarfiyatın fazla olduğu yerler tespit edilir.

ENERJİ ANALİZ RAPORU

TESPİT VE İYİLEŞTİRME

Enerji verimliliğindeki üç aşamadan sonra tesisi kuran özel veya tüzel kişilerle bir araya gelinir. Tüm analiz sonuçları masaya yatırlılır. Enerji analiz raporunda belirlenmiş bölgelerin enerji verimliliğini artırmak için noktasal boyutlarda müdahaleler yapılır.