Yükleniyor
S.S.S

Niçin güneş enerjisinden kendi elektriğimi üretmek için fotovoltaik sistem kurmalıyım?

Fotovoltaik sistem evimizdeki tüm elektrikli cihazlara ve lambalara yetecek kadar enerjiyi kendi kendimize üretmemizi sağlar. Ürettiğimiz fazla gelen elektriği teşvik sistem kanunları sayesinde devlete satarız ve parasını devletten tedarik ederiz.İster ticari isterse evsel tesisler elektrik üreterek gelecek için kesinlikle çok karlı yatırımlardır ve çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olarak çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmak için çok önemli bir adım atmış olurlar.Aken Solar, son 6 yılda İtalya’da anahtar teslim 165 megawatt gücünde 900 tesis yapmanın verdiği tecrübe ile size en uygun olan tesisin seçimini yapmanın sorumluluğunu üstlenerek; size gerekli olan toplam enerjiden yola çıkarak, tesis malzemelerini teknolojinin sağladığı en üst kaliteden seçer, verimliliğin en yüksek seviyede olabilmesi için tüm hesaplamaları yapar, karlılıkla yatırım maliyetinin karşılaştırılmalı fizibilite raporunu hazırlayarak size sunar.Dünyada üretilen elektriğin % 70’lik kısmı petrol ve doğal gaz ile çalışan santrallerde üretilir. Bu iki doğal kaynağın mevcut olan rezervleri azalmaya başlamıştır. Arz talep dengesince fiyatlarının daha da artacağı dolayısıyla paralel olarak kW-saat enerji fiyatlarının artacağı kaçınılmazdır. Fotovoltaik tesislerinde kendimizin ürettiği elektrik zaman geçtikçe, tesisi olmayanlara göre, bize hep daha çok kazandıracaktır.Fotovoltaik tesisler statik tesislerdir yani zaman içinde bozulacak, hareketli mekanik parçaları yoktur. Onlarca yıl üretime devam edebilir. 1953'te kurulan ilk fotovoltaik sistem 60 yıldır hala üretimine devam etmektedir. İlk on yıllık bölümde devlet 20 cent-dolara kadar alım garantisi vermektedir. Daha sonraki 10-20 yıllık dönemler için bu değerler günün şartlarına göre devletimizce değerlendirilecektir.Enerji fiyatlarında kaçınılmaz olan zamlarla birlikte ürettiğimiz elektriğin hepsini kendimizin kullanması durumunda bize çok kar getirmektedir. Yani teşvik kanunları çerçevesinde ürettiğimiz elektriği devlete satmak yerine kendimizin kullanması çok daha avantajlıdır.Fotovoltaik sistemle ürettiğimiz yeşil-enerji ile doğamıza çok büyük bir katkı sağlarız. 3Kwplık evsel bir üretim tesisimizle; elektrik üretmek için 1 yılda kullanılacak 0.82 ton petrolün doğaya saldığı 2.4 ton CO₂ gazının zararını bertaraf eder.Fotovoltaik sistemlerde kullanılan tüm malzemeler içinde en önemlisi olan fv paneller geri dönüşümlü olmak zorundadır. PVcycle patentli ürünlerinin kullanılması gerekir, bunun anlamı ömürleri dolup yenileriyle değiştirilmesi gerektiğinde *25- 30 yıldan bahsediyoruz* sorunsuz şekilde doğaya geri dönüşümlü olmalıdır. Penl dışındaki malzemeler bakır- alüminyum-çelik esaslı olup geri dönüşümlü malzemelerdir.

Fotovoltaik sistem nedir?

Fotovoltaik sistemi oluşturan temel malzeme silisyum esaslı kristallerden oluşan hücrelerdir. Bu hücrelerin 60 tanesi bir araya gelerek fotovoltaik panelleri oluşturur. Modüllerde metal ile çerçevelenerek ve panele dönüşürler. Panellerin üstü kırılma ve çarpmalara karşı çok dayanıklı olan camla izole edilir. Panellerde güneş enerjisini elektrik enerjisine çevrilirler ve bize gerekli olacak elektriği üretirler. Üretilen elektrik gerekli donanım ve aparatlarla bize ve şebekeye seri veya paralel olarak bağlanır. Paneller arazilere, cephelere veya her türlü çatıya monte edilebilirler. Çatı uygulamaları aşağıdaki gibi olmaktadır;Eğik yüzeye sahip çatılarda;a) Gerekli olan alanda kiremitler sökülür ve yerine paneller monte edilir.b) Gerekli olan alandaki kiremitler sökülmeden üstüne monte edilebilirler.Düz yüzeyli çatılar – damlarEğilip bükülemeyen esnek olmayan mono veya polikristal modüllerin dışında kıvrılabilen elastik olan ince film kristal modüller vardır. Esneklikleri sayesinde her turlu geometrik şekillerdeki yüzeylerin veya çatıların üstüne monte edilebilmeleri bir avantajdır. Bu tip modüller güneş ışınlarının zayıf kaldığı yüzeylerde-kuzeye bakan yerlerde elektrik üretimi için uygundur. Ayrıca diğer modüllere göre fiyatları daha ucuzdur.Özel fotovoltaik panel uygulamaları;Fotovoltaik tesisler seralara, bina cephelerine, müştemilatlara, parafexlere, yangın duvarlarına, baca diplerine, yağmur deresi üstlerine, saçak üstlerine, sundurmalara uygulanabilirler.Diğer tesisler;Bizim için öncelikli konu müşterilerimizin karlılık ve yatırım maliyetleri açısından en iyi çözümü bulabilmeleridir. Size en uygun gelecek tesis seçimi konusunda edindiğimiz tecrübe ve bilgileri sizlerle her zaman paylaşmaya ve bilgilendirmeye hazırız. Hibrit veya tekil olarak yenilenebilir enerji üretimi için aşağıdaki tesislerden yararlanılabilir:Rüzgâr enerji tesisleri,Termik güneş enerji tesisleri,Kojenerasyon tesisler,Isı pompasıyla üretim tesisleri,Bio gaz- bio kütle ile çalışan tesisler.

Çatılarınıza fotovoltaik tesisler kurup aylık veya yıllık taksitlerle kiralayabiliriz.

Yap işlet devret sistemiyle tesislerinizi işletebiliriz.Çatı ömrü fotovoltaik sistemi için verilen en az 20 yıllık garantiyi sağlayamıyorsa çatılarınızın yenileştirme çalışmalarını grubumuz şirketlerinden Ondulit malzemeleriyle yapabiliriz.Teşvik Kanunu :Fotovoltaik sistemlerde ilk 10 yıl için devlet teşvikleriFotovoltaik tesisler için minimum teşvik 13, 3 cent-$/kwh,Türkiye’de üretilecek malzemeler için toplam teşvik payı 6,70 cent-$/kwh